Herfølge Fysioterapi
Stationsvej 12 G
4681 Herfølge
5627 6668

Om Herfølge Fysioterapi

Herfølge Fysioterapi tilbyder:

  • Undersøgelse

  • Behandling

  • Træning

  • Rådgivning

  • Vejledning

  • Information

Alt sammen i tråd med tidens forskning og evidens.


Klinikken er up-to-date på såvel behandling, træning, forebyggelse som på sundhedsfremmeområdet.

Vi samarbejder både med praktiserende læger, sygehuse, speciallæger og kiropraktorer.

 

Vi lægger op til, at man selv tager
aktivt del i sin helbredelse.

 

Hvad sker der ved fysioterapeuten ?

Typisk vil første behandling bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse, hvor patientens problem og forventninger afdækkes og hvor man i fællesskab får sat mål for behandlingsforløbet. Løbende vil behandling og træning justeres. Hvis der er behov for et træningsprogram får du lavet et sammen med din fysioterapeut. Programmet vil blive ændret, efterhånden som du opnår en bedre funktion.

Træning:
Træningsudstyret består primært af typen medicinsk træningsterapi, som har den fordel, at træningen kan gradueres fint med en lav belastning og samtidig være målrettet specifikt  til særlige problemområder hos dig. Vi har også kredsløbsmaskiner som løbebånd og cykel. Derudover er der stepper og stepmaskine. Fysioterapeuten råder og vejleder dig, så du får mest muligt ud af træningen, blandt andet ved at hjælpe dig med korrekt udførelse af øvelserne. 

Der er mulighed for genoptræning efter eller sideløbende med et behandlingsforløb. Du kan også træne specifikt vedligeholdende for at holde eks. et kendt ryg - eller skulderproblem på afstand.

Hold:
Du kan deltage på et hold, hvor du tilbydes undervisning, vejledning og træning. Dette kan foregå enten via lægehenvisning eller hvis fysioterapeuten anbefaler dette. I starten af holdtræningen vil der være en individuel undersøgelse. Der kører løbende et ryg – og et nakkehold, når der er grundlag for dette.